Posts

Showing posts from 2017

ต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี

Image
เพิ่งไปต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่หมดอายุเกินหนึ่งปีมา ค่อนข้างวุ่นวายเพราะต้องอบรม 2 ชม. และสอบข้อเขียนใหม่ด้วย วันนี้เลยจะเล่าให้ฟังแบบกระชับๆ และเตรียมตัวดีๆเพราะทำจริงไม่นานหรอก แต่ถ้าเจอคนเยอะจะหายนะมาก
ก่อนอื่นเรื่องการทำและการต่อใบขับขี่ทั้งหมดอ้างอิงจากเว็บกรมขนส่งตามนี้นะครับ ถ้าต่อไปเค้าเปลี่ยนกฏอะไรจะมาอัพเดทกันอีกที ทำใบขับขี่ครั้งแรก (หรือขอใหม่)เปลี่ยนจากใบขับขี่ชั่วคราว (ซึ่งตอนนี้ปรับเป็น 2 ปีแล้ว) เป็น 5 ปีต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี
การต่ออายุใบขับขี่ สามารถต่อได้ก่อนหมดอายุ 3 เดือน (ภาษีรถยนต์ก็เหมือนกัน) โดยไปยื่นเอกสารคือใบขับขี่เดิม บัตรประชาชน สำเนาไปเผื่อไว้ด้วยหนึ่งใบ รอทดสอบสมรรถภาพและทำใบใหม่ก็ได้แล้ว ถ้าคนไม่เยอะใช้เวลาแค่ไม่เกินสองชั่วโมงแน่นอน แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุ แบ่งได้สามกรณี คือเพิ่งหมดอายุไม่เกินปี เตรียมใบขับขี่ใบเก่า กับบัตรปชช. พร้อมสำเนา ไปยื่นเอกสาร ทดสอบสมรรถภาพ แล้วอบรม 1 ชั่วโมง ทำใบขับขี่ใหม่ หมดอายุเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (เรานี่แหละ) เตรียมใบขับขี่ใบเก่า กับบัตรปชช. พร้อมสำเนา ไปยื่นเอกสาร ทดสอบสมรรถภาพ อบรม 2 ชม. และต้องสอบข้อเขียน…